Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 10.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2018. godinu
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 29.05.2019. Očekivana objava izvješća: 15.06.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata
Datum otvaranja: 13.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 12.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Datum otvaranja: 13.05.2019. Datum zatvaranja: 10.06.2019. Očekivana objava izvješća: 12.06.2019. 0 kom.
Zatvoren
Državna geodetska uprava Nacrt Pravilnika o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina
Datum otvaranja: 13.05.2019. Datum zatvaranja: 13.06.2019. Očekivana objava izvješća: 01.07.2019. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 13.05.2019. Datum zatvaranja: 28.05.2019. Očekivana objava izvješća: 15.06.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za mjeriteljstvo Prijedlog Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga
Datum otvaranja: 10.05.2019. Datum zatvaranja: 24.06.2019. Očekivana objava izvješća: 08.07.2019. 19 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Datum otvaranja: 10.05.2019. Datum zatvaranja: 10.06.2019. Očekivana objava izvješća: 26.06.2019. 607 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Prijedlog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje
Datum otvaranja: 09.05.2019. Datum zatvaranja: 08.06.2019. Očekivana objava izvješća: 23.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Prijedlog Pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja
Datum otvaranja: 09.05.2019. Datum zatvaranja: 08.06.2019. Očekivana objava izvješća: 23.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena