Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

42

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6886

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Datum otvaranja: 18.06.2018. Datum zatvaranja: 23.06.2018. Očekivana objava izvješća: 29.06.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 15.07.2018. Očekivana objava izvješća: 05.08.2018. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 14.07.2018. Očekivana objava izvješća: 30.09.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 05.07.2018. Očekivana objava izvješća: 13.07.2018. 17 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 15.07.2018. Očekivana objava izvješća: 17.09.2018. 2566 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uređivanju šuma
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 15.07.2018. Očekivana objava izvješća: 20.07.2018. 91 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije PDP "Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"
Datum otvaranja: 14.06.2018. Datum zatvaranja: 13.07.2018. Očekivana objava izvješća: 28.07.2018. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva
Datum otvaranja: 14.06.2018. Datum zatvaranja: 30.06.2018. Očekivana objava izvješća: 01.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa
Datum otvaranja: 13.06.2018. Datum zatvaranja: 13.07.2018. Očekivana objava izvješća: 23.07.2018. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s nacrtom konačnog prijedloga Zakona
Datum otvaranja: 13.06.2018. Datum zatvaranja: 13.07.2018. Očekivana objava izvješća: 13.09.2018. 22 kom.
Izvješća objavljena