Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7422

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Datum otvaranja: 04.12.2015. Datum zatvaranja: 31.12.2015. Očekivana objava izvješća: 29.01.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obvezama kreditnih institucija u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Datum otvaranja: 03.12.2015. Datum zatvaranja: 03.01.2016. Očekivana objava izvješća: 03.02.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 03.12.2015. Datum zatvaranja: 23.12.2015. Očekivana objava izvješća: 23.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti
Datum otvaranja: 02.12.2015. Datum zatvaranja: 17.12.2015. Očekivana objava izvješća: 18.01.2016. 29 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 01.12.2015. Datum zatvaranja: 17.12.2015. Očekivana objava izvješća: 18.01.2016. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o koncesijama
Datum otvaranja: 01.12.2015. Datum zatvaranja: 30.12.2015. Očekivana objava izvješća: 30.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
Datum otvaranja: 30.11.2015. Datum zatvaranja: 14.12.2015. Očekivana objava izvješća: 15.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Pravilniku o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
Datum otvaranja: 30.11.2015. Datum zatvaranja: 15.12.2015. Očekivana objava izvješća: 15.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju osjetljivih područja
Datum otvaranja: 30.11.2015. Datum zatvaranja: 15.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Datum otvaranja: 30.11.2015. Datum zatvaranja: 15.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena