Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7495

Otvorena savjetovanja

31

Zatvorena savjetovanja

520

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6868

Institucija
Naslov
Stanje
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 31.03.2024. Očekivana objava izvješća: 12.04.2024. 29 kom.
Izvješća objavljena
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030, za razdoblje od 2024. do 2026. godine
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 31.03.2024. Očekivana objava izvješća: 12.04.2024. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog rješenja o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 21.03.2024. Očekivana objava izvješća: 21.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog rješenja o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 21.03.2024. Očekivana objava izvješća: 21.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o troškovima provedbe stručnih ispita iz područja zaštite od požara i visini naknade članovima ispitnih povjerenstava
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 21.03.2024. Očekivana objava izvješća: 21.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 21.03.2024. Očekivana objava izvješća: 21.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za privatnog detektiva
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 21.03.2024. Očekivana objava izvješća: 21.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Savjetovanje o nacrtu prijedloga Uredbe o procjeni ekološkog rizika i rizika invazivnosti stranih vrsta
Datum otvaranja: 01.03.2024. Datum zatvaranja: 01.04.2024. Očekivana objava izvješća: 08.04.2024. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
Datum otvaranja: 28.02.2024. Datum zatvaranja: 14.03.2024. Očekivana objava izvješća: 14.04.2024. 239 kom.
Zatvoren
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina
Datum otvaranja: 28.02.2024. Datum zatvaranja: 29.03.2024. Očekivana objava izvješća: 29.04.2024. 3 kom.
Zatvoren