Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7467

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

511

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6835

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju popisa građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
Datum otvaranja: 05.02.2024. Datum zatvaranja: 06.03.2024. Očekivana objava izvješća: 08.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode
Datum otvaranja: 05.02.2024. Datum zatvaranja: 06.03.2024. Očekivana objava izvješća: 01.06.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 11.02.2024. Očekivana objava izvješća: 13.02.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska psihološka komora Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu članova tijela Hrvatske psihološke komore
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 03.03.2024. Očekivana objava izvješća: 15.06.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 04.03.2024. Očekivana objava izvješća: 15.03.2024. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra ishoda liječenja osiguranih osoba lijekovima koji nisu utvrđeni listama lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te lijekovima s liste lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za koje osigurana osoba ne ispunjava medicinske indikacije
Datum otvaranja: 01.02.2024. Datum zatvaranja: 02.03.2024. Očekivana objava izvješća: 02.05.2024. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 01.02.2024. Datum zatvaranja: 16.02.2024. Očekivana objava izvješća: 16.03.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI Prijedlog Pravilnika o postupku utvrđivanja i izdavanja uvjeta priključenja na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
Datum otvaranja: 29.01.2024. Datum zatvaranja: 29.02.2024. Očekivana objava izvješća: 29.03.2024. 23 kom.
Zatvoren
Ministarstvo unutarnjih poslova Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja
Datum otvaranja: 29.01.2024. Datum zatvaranja: 28.02.2024. Očekivana objava izvješća: 28.03.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom državne imovine
Datum otvaranja: 26.01.2024. Datum zatvaranja: 25.02.2024. Očekivana objava izvješća: 29.02.2024. 14 kom.
Izvješća objavljena