Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

520

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
Datum otvaranja: 14.08.2023. Datum zatvaranja: 13.09.2023. Očekivana objava izvješća: 13.10.2023. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023.
Datum otvaranja: 07.08.2023. Datum zatvaranja: 06.09.2023. Očekivana objava izvješća: 06.10.2023. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku sporazumnog uređenja međe, sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti
Datum otvaranja: 07.08.2023. Datum zatvaranja: 22.08.2023. Očekivana objava izvješća: 31.08.2023. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Datum otvaranja: 07.08.2023. Datum zatvaranja: 22.08.2023. Očekivana objava izvješća: 31.08.2023. 39 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Datum otvaranja: 07.08.2023. Datum zatvaranja: 22.08.2023. Očekivana objava izvješća: 06.09.2023. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dodjeljivanju predmeta u rad javnim bilježnicima u postupku sporazumnog uređenja međe, sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti
Datum otvaranja: 03.08.2023. Datum zatvaranja: 23.08.2023. Očekivana objava izvješća: 31.08.2023. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o upisniku poništajnih postupka
Datum otvaranja: 03.08.2023. Datum zatvaranja: 23.08.2023. Očekivana objava izvješća: 31.08.2023. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Datum otvaranja: 03.08.2023. Datum zatvaranja: 02.09.2023. Očekivana objava izvješća: 02.10.2023. 109 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Akcijskog plana za administrativno rasterećenje građana za razdoblje 2023. - 2025. godine
Datum otvaranja: 31.07.2023. Datum zatvaranja: 30.08.2023. Očekivana objava izvješća: 29.09.2023. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o način pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti
Datum otvaranja: 25.07.2023. Datum zatvaranja: 24.08.2023. Očekivana objava izvješća: 25.09.2023. 5 kom.
Izvješća objavljena