Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7423

Otvorena savjetovanja

173

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Pravilnik o Registru koncesije
Datum otvaranja: 02.10.2017. Datum zatvaranja: 17.10.2017. Očekivana objava izvješća: 17.11.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt Prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Datum otvaranja: 28.07.2017. Datum zatvaranja: 28.08.2017. Očekivana objava izvješća: 28.09.2017. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga uredbe o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi
Datum otvaranja: 28.07.2017. Datum zatvaranja: 27.08.2017. Očekivana objava izvješća: 27.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
Datum otvaranja: 26.07.2017. Datum zatvaranja: 10.08.2017. Očekivana objava izvješća: 10.09.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 24.07.2017. Datum zatvaranja: 25.08.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 24.07.2017. Datum zatvaranja: 25.08.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o reviziji
Datum otvaranja: 20.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 07.08.2017. 35 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 05.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijendosih papira i ponovne uporabe
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 07.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 02.05.2017. Datum zatvaranja: 01.06.2017. Očekivana objava izvješća: 12.06.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena