Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

377

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja
Datum otvaranja: 12.05.2016. Datum zatvaranja: 08.06.2016. Očekivana objava izvješća: 08.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Datum otvaranja: 06.05.2016. Datum zatvaranja: 27.05.2016. Očekivana objava izvješća: 27.06.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
Datum otvaranja: 28.04.2016. Datum zatvaranja: 12.05.2016. Očekivana objava izvješća: 12.06.2016. 28 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima
Datum otvaranja: 18.04.2016. Datum zatvaranja: 29.04.2016. Očekivana objava izvješća: 29.05.2016. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o računu za plaćanje potrošača
Datum otvaranja: 13.04.2016. Datum zatvaranja: 11.05.2016. Očekivana objava izvješća: 11.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
Datum otvaranja: 11.04.2016. Datum zatvaranja: 25.04.2016. Očekivana objava izvješća: 25.05.2016. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Datum otvaranja: 23.03.2016. Datum zatvaranja: 13.04.2016. Očekivana objava izvješća: 13.05.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
Datum otvaranja: 09.03.2016. Datum zatvaranja: 30.03.2016. Očekivana objava izvješća: 30.04.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
Datum otvaranja: 26.02.2016. Datum zatvaranja: 25.03.2016. Očekivana objava izvješća: 25.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 19.02.2016. Datum zatvaranja: 04.03.2016. Očekivana objava izvješća: 04.03.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena