Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Datum otvaranja: 06.12.2017. Datum zatvaranja: 21.12.2017. Očekivana objava izvješća: 05.01.2018. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje za zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanju izrađenih putovnica
Datum otvaranja: 06.12.2017. Datum zatvaranja: 16.12.2017. Očekivana objava izvješća: 18.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana
Datum otvaranja: 06.12.2017. Datum zatvaranja: 16.12.2017. Očekivana objava izvješća: 18.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaj obrasca te pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred trgovačkim sudovima, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava
Datum otvaranja: 06.12.2017. Datum zatvaranja: 21.12.2017. Očekivana objava izvješća: 28.12.2017. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o elektroničkom novcu
Datum otvaranja: 05.12.2017. Datum zatvaranja: 03.01.2018. Očekivana objava izvješća: 03.02.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) PRIJEDLOG UREDBE O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI
Datum otvaranja: 05.12.2017. Datum zatvaranja: 04.01.2018. Očekivana objava izvješća: 26.03.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI
Datum otvaranja: 05.12.2017. Datum zatvaranja: 08.12.2017. Očekivana objava izvješća: 18.12.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Datum otvaranja: 01.12.2017. Datum zatvaranja: 17.12.2017. Očekivana objava izvješća: 18.12.2017. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 2018. godinu i prethodnim procjenama
Datum otvaranja: 01.12.2017. Datum zatvaranja: 16.12.2017. Očekivana objava izvješća: 27.12.2017. 2 kom.
Zatvoren
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i Obrascu prethodne procjene učinaka propisa na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
Datum otvaranja: 01.12.2017. Datum zatvaranja: 18.12.2017. Očekivana objava izvješća: 29.12.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena