Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7512

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o prijedlogu nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Datum otvaranja: 03.03.2017. Datum zatvaranja: 06.04.2017. Očekivana objava izvješća: 06.06.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Datum otvaranja: 03.03.2017. Datum zatvaranja: 06.04.2017. Očekivana objava izvješća: 06.05.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
Datum otvaranja: 03.03.2017. Datum zatvaranja: 06.04.2017. Očekivana objava izvješća: 06.05.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka
Datum otvaranja: 02.03.2017. Datum zatvaranja: 02.04.2017. Očekivana objava izvješća: 12.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
Datum otvaranja: 02.03.2017. Datum zatvaranja: 02.04.2017. Očekivana objava izvješća: 12.04.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 02.03.2017. Datum zatvaranja: 22.03.2017. Očekivana objava izvješća: 21.04.2017. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o PRAVILNIKU O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE
Datum otvaranja: 28.02.2017. Datum zatvaranja: 29.03.2017. Očekivana objava izvješća: 08.04.2017. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu nacrta Akcijskog plana za suzbijanje korupcije za 2017-2018 uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 do 2020. Godinu
Datum otvaranja: 28.02.2017. Datum zatvaranja: 30.03.2017. Očekivana objava izvješća: 15.04.2017. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
Datum otvaranja: 28.02.2017. Datum zatvaranja: 31.03.2017. Očekivana objava izvješća: 22.04.2017. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
Datum otvaranja: 24.02.2017. Datum zatvaranja: 24.03.2017. Očekivana objava izvješća: 24.05.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena