Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Državni inspektorat Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem
0 kom.
05.02.2020. 20.02.2020. 24.02.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Državni inspektorat Savjetovanje o planu zakonodavnih aktivnosti Državnog inspektorata za 2021. godinu sa pripadajućim obrascima prethodne procjene
0 kom.
11.09.2020. 25.09.2020. 05.10.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
1 kom.
24.09.2020. 23.10.2020. 03.11.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
0 kom.
07.10.2020. 07.11.2020. 23.11.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
6 kom.
18.08.2020. 18.09.2020. 16.10.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
1 kom.
06.11.2020. 06.12.2020. 16.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova
1 kom.
13.11.2020. 14.12.2020. 16.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
0 kom.
20.11.2020. 20.12.2020. 28.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011
1 kom.
11.11.2020. 11.12.2020. 18.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu
21 kom.
09.11.2020. 09.12.2020. 18.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj