Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7475

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

522

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6839

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Javno savjetovanje s javnošću o Prijedlogu pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
Datum otvaranja: 06.02.2018. Datum zatvaranja: 20.02.2018. Očekivana objava izvješća: 05.03.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova
Datum otvaranja: 06.02.2018. Datum zatvaranja: 23.02.2018. Očekivana objava izvješća: 15.03.2018. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
Datum otvaranja: 06.02.2018. Datum zatvaranja: 21.02.2018. Očekivana objava izvješća: 26.02.2018. 42 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Datum otvaranja: 06.02.2018. Datum zatvaranja: 21.02.2018. Očekivana objava izvješća: 21.03.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora.
Datum otvaranja: 02.02.2018. Datum zatvaranja: 16.02.2018. Očekivana objava izvješća: 09.03.2018. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju
Datum otvaranja: 01.02.2018. Datum zatvaranja: 09.02.2018. Očekivana objava izvješća: 09.02.2018. 54 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
Datum otvaranja: 31.01.2018. Datum zatvaranja: 26.02.2018. Očekivana objava izvješća: 26.03.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori s nacrtom prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Datum otvaranja: 30.01.2018. Datum zatvaranja: 14.02.2018. Očekivana objava izvješća: 23.02.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Datum otvaranja: 30.01.2018. Datum zatvaranja: 11.02.2018. Očekivana objava izvješća: 18.02.2018. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor
Datum otvaranja: 30.01.2018. Datum zatvaranja: 14.02.2018. Očekivana objava izvješća: 14.03.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja