Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

374

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Datum otvaranja: 17.06.2020. Datum zatvaranja: 17.07.2020. Očekivana objava izvješća: 03.08.2020. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OBITELJSKIH MEDIJATORA, UVJETIMA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OBITELJSKIH MEDIJATORA, PROSTORNIM UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA OBITELJSKE MEDIJACIJE
Datum otvaranja: 17.06.2020. Datum zatvaranja: 17.07.2020. Očekivana objava izvješća: 01.08.2020. 25 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu Tehničkog propisa o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije
Datum otvaranja: 17.06.2020. Datum zatvaranja: 23.06.2020. Očekivana objava izvješća: 10.07.2020. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Datum otvaranja: 16.06.2020. Datum zatvaranja: 16.07.2020. Očekivana objava izvješća: 30.07.2020. 30 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Pravilnik o načinu izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Datum otvaranja: 15.06.2020. Datum zatvaranja: 29.06.2020. Očekivana objava izvješća: 03.07.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
Datum otvaranja: 15.06.2020. Datum zatvaranja: 22.06.2020. Očekivana objava izvješća: 06.07.2020. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ - provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Datum otvaranja: 15.06.2020. Datum zatvaranja: 26.06.2020. Očekivana objava izvješća: 06.07.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Prijedlog Petog izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2018. – prosinac 2019. godine
Datum otvaranja: 15.06.2020. Datum zatvaranja: 14.07.2020. Očekivana objava izvješća: 22.07.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Pravilnik o provedbi mjere destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
Datum otvaranja: 12.06.2020. Datum zatvaranja: 15.06.2020. Očekivana objava izvješća: 22.06.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Datum otvaranja: 12.06.2020. Datum zatvaranja: 26.06.2020. Očekivana objava izvješća: 01.09.2020. 5 kom.
Izvješća objavljena