Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7467

Otvorena savjetovanja

40

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6836

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Datum otvaranja: 14.11.2018. Datum zatvaranja: 14.12.2018. Očekivana objava izvješća: 17.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda
Datum otvaranja: 13.11.2018. Datum zatvaranja: 28.11.2018. Očekivana objava izvješća: 05.12.2018. 2 kom.
Zatvoren
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Pravilniku o prihvatljivosti izdataka
Datum otvaranja: 13.11.2018. Datum zatvaranja: 19.11.2018. Očekivana objava izvješća: 26.11.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Datum otvaranja: 13.11.2018. Datum zatvaranja: 22.11.2018. Očekivana objava izvješća: 21.12.2018. 25 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 13.11.2018. Datum zatvaranja: 27.11.2018. Očekivana objava izvješća: 17.12.2018. 13 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 29.11.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Pravosudnoj akademiji
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 09.12.2018. Očekivana objava izvješća: 23.12.2018. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 26.11.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 27.11.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 27.11.2018. 1 kom.
Čeka odobravanje izvještaja