Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja, od veljače 2024.godine potrebna je prijava putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7131

Otvorena savjetovanja

65

Zatvorena savjetovanja

365

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6622

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 01.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
Datum otvaranja: 22.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 22.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 19.02.2016. Datum zatvaranja: 04.03.2016. Očekivana objava izvješća: 04.03.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 01.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 04.03.2016. Očekivana objava izvješća: 01.04.2016. 49 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 19.03.2016. Očekivana objava izvješća: 15.04.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 18.03.2016. Očekivana objava izvješća: 25.03.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o standardnom operativnom postupku za pružanje pomoći u velikoj nesreći i katastrofi nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 18.03.2016. Očekivana objava izvješća: 25.03.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost JAVNA RASPRAVA O PRILOZIMA STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 01.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 18.03.2016. Očekivana objava izvješća: 18.04.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena