Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7462

Otvorena savjetovanja

38

Zatvorena savjetovanja

512

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6834

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Datum otvaranja: 04.06.2019. Datum zatvaranja: 18.06.2019. Očekivana objava izvješća: 24.06.2019. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanja s javnošću za Nacrt prijedlog Programa "Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka"
Datum otvaranja: 03.06.2019. Datum zatvaranja: 13.06.2019. Očekivana objava izvješća: 18.06.2019. 24 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje
Datum otvaranja: 03.06.2019. Datum zatvaranja: 02.07.2019. Očekivana objava izvješća: 17.07.2019. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Datum otvaranja: 03.06.2019. Datum zatvaranja: 18.06.2019. Očekivana objava izvješća: 19.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje s javnošću o nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija urbanog područja Zadar“
Datum otvaranja: 31.05.2019. Datum zatvaranja: 30.06.2019. Očekivana objava izvješća: 12.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode
Datum otvaranja: 31.05.2019. Datum zatvaranja: 16.06.2019. Očekivana objava izvješća: 21.06.2019. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 30.05.2019. Datum zatvaranja: 14.06.2019. Očekivana objava izvješća: 05.07.2019. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog četvrtog izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2015. – prosinac 2017. godine
Datum otvaranja: 30.05.2019. Datum zatvaranja: 29.06.2019. Očekivana objava izvješća: 15.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo državne imovine (neaktivna) Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Datum otvaranja: 29.05.2019. Datum zatvaranja: 13.06.2019. Očekivana objava izvješća: 13.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora, prokurista i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 21.06.2019. 56 kom.
Izvješća objavljena