Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
Datum otvaranja: 09.11.2016. Datum zatvaranja: 09.12.2016. Očekivana objava izvješća: 09.01.2017. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu IV. Nacionalnog izvješća o provedbi Aarhuške konvencije za razdoblje od 2014. – 2016. godine
Datum otvaranja: 09.11.2016. Datum zatvaranja: 09.12.2016. Očekivana objava izvješća: 09.01.2017. 20 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2023. godine
Datum otvaranja: 09.11.2016. Datum zatvaranja: 09.12.2016. Očekivana objava izvješća: 09.01.2017. 19 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 09.11.2016. Datum zatvaranja: 09.12.2016. Očekivana objava izvješća: 09.01.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
Datum otvaranja: 09.11.2016. Datum zatvaranja: 08.12.2016. Očekivana objava izvješća: 16.12.2016. 23 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu Izvješća o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2015. godini
Datum otvaranja: 08.11.2016. Datum zatvaranja: 08.12.2016. Očekivana objava izvješća: 08.01.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Prethodna procjena za Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Datum otvaranja: 08.11.2016. Datum zatvaranja: 22.11.2016. Očekivana objava izvješća: 30.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu
Datum otvaranja: 08.11.2016. Datum zatvaranja: 23.11.2016. Očekivana objava izvješća: 30.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za mjeriteljstvo Prijedlog Pravilnika o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi
Datum otvaranja: 08.11.2016. Datum zatvaranja: 08.12.2016. Očekivana objava izvješća: 15.12.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Datum otvaranja: 08.11.2016. Datum zatvaranja: 04.12.2016. Očekivana objava izvješća: 10.12.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena