Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7501

Otvorena savjetovanja

35

Zatvorena savjetovanja

518

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Datum otvaranja: 16.05.2016. Datum zatvaranja: 15.06.2016. Očekivana objava izvješća: 04.07.2016. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Datum otvaranja: 16.05.2016. Datum zatvaranja: 30.05.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 13 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
Datum otvaranja: 16.05.2016. Datum zatvaranja: 31.05.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
Datum otvaranja: 16.05.2016. Datum zatvaranja: 16.06.2016. Očekivana objava izvješća: 18.07.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ
Datum otvaranja: 16.05.2016. Datum zatvaranja: 15.06.2016. Očekivana objava izvješća: 23.06.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda
Datum otvaranja: 13.05.2016. Datum zatvaranja: 20.05.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
Datum otvaranja: 13.05.2016. Datum zatvaranja: 20.05.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 8 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Datum otvaranja: 13.05.2016. Datum zatvaranja: 01.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji
Datum otvaranja: 13.05.2016. Datum zatvaranja: 01.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva
Datum otvaranja: 13.05.2016. Datum zatvaranja: 01.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena