Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
Datum otvaranja: 06.09.2016. Datum zatvaranja: 20.09.2016. Očekivana objava izvješća: 26.09.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Datum otvaranja: 06.09.2016. Datum zatvaranja: 20.09.2016. Očekivana objava izvješća: 26.09.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju
Datum otvaranja: 02.09.2016. Datum zatvaranja: 12.10.2016. Očekivana objava izvješća: 20.10.2016. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o invazivnim stranim vrstama
Datum otvaranja: 02.09.2016. Datum zatvaranja: 02.10.2016. Očekivana objava izvješća: 28.10.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Datum otvaranja: 01.09.2016. Datum zatvaranja: 22.09.2016. Očekivana objava izvješća: 30.09.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
Datum otvaranja: 01.09.2016. Datum zatvaranja: 30.09.2016. Očekivana objava izvješća: 07.10.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI)
Datum otvaranja: 31.08.2016. Datum zatvaranja: 30.09.2016. Očekivana objava izvješća: 31.10.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
Datum otvaranja: 29.08.2016. Datum zatvaranja: 13.09.2016. Očekivana objava izvješća: 20.09.2016. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara
Datum otvaranja: 26.08.2016. Datum zatvaranja: 12.09.2016. Očekivana objava izvješća: 12.10.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu
Datum otvaranja: 23.08.2016. Datum zatvaranja: 16.09.2016. Očekivana objava izvješća: 17.10.2016. 14 kom.
Izvješća objavljena