Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7512

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pravosudnom ispitu
Datum otvaranja: 24.05.2016. Datum zatvaranja: 23.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 30 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu Programa mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Datum otvaranja: 24.05.2016. Datum zatvaranja: 24.06.2016. Očekivana objava izvješća: 20.07.2016. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Datum otvaranja: 23.05.2016. Datum zatvaranja: 23.06.2016. Očekivana objava izvješća: 08.07.2016. 54 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama
Datum otvaranja: 23.05.2016. Datum zatvaranja: 23.06.2016. Očekivana objava izvješća: 16.07.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu Uredbe o posebnoj naknadi za pokretnine sa svojstvom kulturnog dobra koji su sastavni dio zbirki, muzeja i galerija
Datum otvaranja: 23.05.2016. Datum zatvaranja: 22.06.2016. Očekivana objava izvješća: 29.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Agencija za elektroničke medije Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija
Datum otvaranja: 20.05.2016. Datum zatvaranja: 20.06.2016. Očekivana objava izvješća: 20.07.2016. 14 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Datum otvaranja: 18.05.2016. Datum zatvaranja: 17.06.2016. Očekivana objava izvješća: 16.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlašenju i određivanju naknade
Datum otvaranja: 18.05.2016. Datum zatvaranja: 02.06.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
Datum otvaranja: 18.05.2016. Datum zatvaranja: 18.06.2016. Očekivana objava izvješća: 18.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o kulturnim vijećima
Datum otvaranja: 17.05.2016. Datum zatvaranja: 16.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 124 kom.
Izvješća objavljena