Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

39

Zatvorena savjetovanja

518

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice
Datum otvaranja: 29.04.2016. Datum zatvaranja: 29.05.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje društvenog poduzetništva“
Datum otvaranja: 29.04.2016. Datum zatvaranja: 16.05.2016. Očekivana objava izvješća: 31.05.2016. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi
Datum otvaranja: 28.04.2016. Datum zatvaranja: 13.05.2016. Očekivana objava izvješća: 27.05.2016. 549 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
Datum otvaranja: 28.04.2016. Datum zatvaranja: 12.05.2016. Očekivana objava izvješća: 12.06.2016. 28 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Datum otvaranja: 28.04.2016. Datum zatvaranja: 13.05.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997.
Datum otvaranja: 27.04.2016. Datum zatvaranja: 12.05.2016. Očekivana objava izvješća: 13.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Prijedlog Okvira nacionalnoga kurikuluma
Datum otvaranja: 27.04.2016. Datum zatvaranja: 27.05.2016. Očekivana objava izvješća: 13.06.2016. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu.
Datum otvaranja: 26.04.2016. Datum zatvaranja: 10.05.2016. Očekivana objava izvješća: 17.05.2016. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU
Datum otvaranja: 25.04.2016. Datum zatvaranja: 10.05.2016. Očekivana objava izvješća: 27.05.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu Trećeg izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013. - prosinac 2014. godine
Datum otvaranja: 25.04.2016. Datum zatvaranja: 25.05.2016. Očekivana objava izvješća: 18.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena