Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača
Datum otvaranja: 10.09.2018. Datum zatvaranja: 10.10.2018. Očekivana objava izvješća: 24.10.2018. 48 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Obrazac prethodne procjene na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu
Datum otvaranja: 19.07.2018. Datum zatvaranja: 03.08.2018. Očekivana objava izvješća: 17.08.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko- rehabilitacijskoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka zakona
Datum otvaranja: 20.06.2018. Datum zatvaranja: 04.07.2018. Očekivana objava izvješća: 11.07.2018. 41 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada sa Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva
Datum otvaranja: 20.06.2018. Datum zatvaranja: 01.07.2018. Očekivana objava izvješća: 09.07.2018. 24 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko- rehabilitacijskoj djelatnosti sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka zakona
Datum otvaranja: 05.06.2018. Datum zatvaranja: 19.06.2018. Očekivana objava izvješća: 27.06.2018. 139 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada sa Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva
Datum otvaranja: 28.05.2018. Datum zatvaranja: 15.06.2018. Očekivana objava izvješća: 18.06.2018. 62 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece sa konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 05.06.2018. Očekivana objava izvješća: 15.06.2018. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 15.06.2018. Očekivana objava izvješća: 22.06.2018. 291 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 21.06.2018. Očekivana objava izvješća: 16.07.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 15.06.2018. Očekivana objava izvješća: 22.06.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena