Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"
Datum otvaranja: 01.10.2021. Datum zatvaranja: 17.10.2021. Očekivana objava izvješća: 16.11.2021. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu
Datum otvaranja: 01.10.2021. Datum zatvaranja: 16.10.2021. Očekivana objava izvješća: 16.11.2021. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma i sporta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 10.10.2021. Očekivana objava izvješća: 12.10.2021. 1 kom.
Izvješća objavljena
Državni inspektorat Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Prijedloga zakona o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu, s Konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 07.10.2021. Očekivana objava izvješća: 11.10.2021. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 20.10.2021. Očekivana objava izvješća: 29.10.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture i medija SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 07.10.2021. Očekivana objava izvješća: 07.11.2021. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 15.10.2021. Očekivana objava izvješća: 15.11.2021. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i karlovačke županije
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 07.10.2021. Očekivana objava izvješća: 01.12.2021. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 15.10.2021. Očekivana objava izvješća: 15.11.2021. 217 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova
Datum otvaranja: 30.09.2021. Datum zatvaranja: 15.10.2021. Očekivana objava izvješća: 15.11.2021. 11 kom.
Izvješća objavljena