Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7467

Otvorena savjetovanja

40

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6836

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Trogodišnjeg programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, haemophilus influenzae – invazivne bolesti, meningokokne bolesti, HPV infekcije u 2016-2018. godini
Datum otvaranja: 26.11.2015. Datum zatvaranja: 03.12.2015. Očekivana objava izvješća: 10.12.2015. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja u Hrvatskoj u 2016 - 2018. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, hepatitisa b i bolesti izazvanih s haemophilus infl. tipa b
Datum otvaranja: 26.11.2015. Datum zatvaranja: 03.12.2015. Očekivana objava izvješća: 10.12.2015. 14 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa
Datum otvaranja: 20.11.2015. Datum zatvaranja: 03.12.2015. Očekivana objava izvješća: 18.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz prijelaznih mjera na tehničke pričuve
Datum otvaranja: 20.11.2015. Datum zatvaranja: 03.12.2015. Očekivana objava izvješća: 18.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
Datum otvaranja: 20.11.2015. Datum zatvaranja: 01.12.2015. Očekivana objava izvješća: 07.12.2015. 48 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
Datum otvaranja: 20.11.2015. Datum zatvaranja: 20.12.2015. Očekivana objava izvješća: 08.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
Datum otvaranja: 18.11.2015. Datum zatvaranja: 18.12.2015. Očekivana objava izvješća: 30.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
Datum otvaranja: 18.11.2015. Datum zatvaranja: 18.12.2015. Očekivana objava izvješća: 30.12.2015. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Pravilniku o žitaricama i proizvodima od žitarica
Datum otvaranja: 17.11.2015. Datum zatvaranja: 03.12.2015. Očekivana objava izvješća: 30.12.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta
Datum otvaranja: 17.11.2015. Datum zatvaranja: 17.12.2015. Očekivana objava izvješća: 18.01.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena