Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7430

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

368

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6809

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O INFORMIRANJU O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA PUTEM SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA
Datum otvaranja: 29.10.2015. Datum zatvaranja: 06.11.2015. Očekivana objava izvješća: 06.11.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Datum otvaranja: 28.10.2015. Datum zatvaranja: 12.11.2015. Očekivana objava izvješća: 23.11.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima
Datum otvaranja: 28.10.2015. Datum zatvaranja: 02.11.2015. Očekivana objava izvješća: 09.11.2015. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade
Datum otvaranja: 28.10.2015. Datum zatvaranja: 27.11.2015. Očekivana objava izvješća: 28.12.2015. 17 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za statistiku Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine
Datum otvaranja: 28.10.2015. Datum zatvaranja: 27.11.2015. Očekivana objava izvješća: 03.12.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“
Datum otvaranja: 27.10.2015. Datum zatvaranja: 12.11.2015. Očekivana objava izvješća: 20.11.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M01 „PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA“, PODMJERE 1.1. „POTPORA ZA STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I AKTIVNOSTI ZA STJECANJE VJEŠTINA“, TIP OPERACIJE 1.1.3. „STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE“, TIP OPERACIJE 1.1.4.“ RADIONICE ZA SUBJEKTE KOJI SU UKLJUČENI U KRATKE LANCE OPSKRBE I PROIZVOĐAČKE GRUPE I ORGANIZACIJE“ I PODMJERE 1.2. „POTPORA ZA DEMONSTRACIJSKE I INFORMATIVNE AKTIVNOSTI“, TIP OPERACIJE 1.2.1. „DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOST“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 26.10.2015. Datum zatvaranja: 16.11.2015. Očekivana objava izvješća: 16.12.2015. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o naknadi troškova u prekršajnom postupku
Datum otvaranja: 23.10.2015. Datum zatvaranja: 02.11.2015. Očekivana objava izvješća: 06.11.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Datum otvaranja: 21.10.2015. Datum zatvaranja: 20.11.2015. Očekivana objava izvješća: 04.12.2015. 10 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Datum otvaranja: 21.10.2015. Datum zatvaranja: 20.11.2015. Očekivana objava izvješća: 04.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena