Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

523

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 03.12.2018. Očekivana objava izvješća: 03.01.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 28.12.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika
Datum otvaranja: 18.11.2018. Datum zatvaranja: 03.12.2018. Očekivana objava izvješća: 17.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima
Datum otvaranja: 16.11.2018. Datum zatvaranja: 01.12.2018. Očekivana objava izvješća: 31.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje
Datum otvaranja: 16.11.2018. Datum zatvaranja: 26.11.2018. Očekivana objava izvješća: 03.12.2018. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
Datum otvaranja: 16.11.2018. Datum zatvaranja: 26.11.2018. Očekivana objava izvješća: 03.12.2018. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 16.11.2018. Datum zatvaranja: 02.12.2018. Očekivana objava izvješća: 02.01.2019. 32 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 15.11.2018. Datum zatvaranja: 15.12.2018. Očekivana objava izvješća: 31.01.2019. 10 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 15.11.2018. Datum zatvaranja: 15.12.2018. Očekivana objava izvješća: 31.01.2019. 11 kom.
Izvješća objavljena