Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

520

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
Datum otvaranja: 14.02.2017. Datum zatvaranja: 17.03.2017. Očekivana objava izvješća: 03.04.2017. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
Datum otvaranja: 14.02.2017. Datum zatvaranja: 01.03.2017. Očekivana objava izvješća: 15.03.2017. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Datum otvaranja: 14.02.2017. Datum zatvaranja: 16.03.2017. Očekivana objava izvješća: 16.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE
Datum otvaranja: 14.02.2017. Datum zatvaranja: 15.03.2017. Očekivana objava izvješća: 15.05.2017. 28 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
Datum otvaranja: 10.02.2017. Datum zatvaranja: 10.03.2017. Očekivana objava izvješća: 31.03.2017. 6 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Pravilnik o katastru infrastrukture
Datum otvaranja: 08.02.2017. Datum zatvaranja: 23.02.2017. Očekivana objava izvješća: 01.03.2017. 79 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Datum otvaranja: 08.02.2017. Datum zatvaranja: 10.03.2017. Očekivana objava izvješća: 12.04.2017. 32 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
Datum otvaranja: 07.02.2017. Datum zatvaranja: 10.03.2017. Očekivana objava izvješća: 07.04.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama
Datum otvaranja: 07.02.2017. Datum zatvaranja: 22.02.2017. Očekivana objava izvješća: 01.03.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
Datum otvaranja: 07.02.2017. Datum zatvaranja: 22.02.2017. Očekivana objava izvješća: 01.03.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena