Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997.
Datum otvaranja: 27.04.2016. Datum zatvaranja: 12.05.2016. Očekivana objava izvješća: 13.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Prijedlog Okvira nacionalnoga kurikuluma
Datum otvaranja: 27.04.2016. Datum zatvaranja: 27.05.2016. Očekivana objava izvješća: 13.06.2016. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu.
Datum otvaranja: 26.04.2016. Datum zatvaranja: 10.05.2016. Očekivana objava izvješća: 17.05.2016. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU
Datum otvaranja: 25.04.2016. Datum zatvaranja: 10.05.2016. Očekivana objava izvješća: 27.05.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu Trećeg izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013. - prosinac 2014. godine
Datum otvaranja: 25.04.2016. Datum zatvaranja: 25.05.2016. Očekivana objava izvješća: 18.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Datum otvaranja: 22.04.2016. Datum zatvaranja: 22.05.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Datum otvaranja: 22.04.2016. Datum zatvaranja: 09.05.2016. Očekivana objava izvješća: 30.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Datum otvaranja: 22.04.2016. Datum zatvaranja: 09.05.2016. Očekivana objava izvješća: 30.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva
Datum otvaranja: 21.04.2016. Datum zatvaranja: 21.05.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o Zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Datum otvaranja: 21.04.2016. Datum zatvaranja: 21.05.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena