Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7466

Otvorena savjetovanja

42

Zatvorena savjetovanja

511

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6835

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House".
Datum otvaranja: 24.03.2016. Datum zatvaranja: 15.04.2016. Očekivana objava izvješća: 17.05.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja
Datum otvaranja: 24.03.2016. Datum zatvaranja: 08.04.2016. Očekivana objava izvješća: 08.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Datum otvaranja: 23.03.2016. Datum zatvaranja: 13.04.2016. Očekivana objava izvješća: 13.05.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu nacrta Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
Datum otvaranja: 23.03.2016. Datum zatvaranja: 07.04.2016. Očekivana objava izvješća: 21.04.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Datum otvaranja: 22.03.2016. Datum zatvaranja: 06.04.2016. Očekivana objava izvješća: 27.04.2016. 17 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Datum otvaranja: 21.03.2016. Datum zatvaranja: 20.04.2016. Očekivana objava izvješća: 20.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu
Datum otvaranja: 18.03.2016. Datum zatvaranja: 04.04.2016. Očekivana objava izvješća: 07.04.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 2015/757 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ
Datum otvaranja: 16.03.2016. Datum zatvaranja: 15.04.2016. Očekivana objava izvješća: 16.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje u vezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
Datum otvaranja: 16.03.2016. Datum zatvaranja: 14.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani
Datum otvaranja: 14.03.2016. Datum zatvaranja: 10.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena