Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7429

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

371

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6807

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Datum otvaranja: 20.06.2018. Datum zatvaranja: 19.07.2018. Očekivana objava izvješća: 01.08.2018. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Datum otvaranja: 20.06.2018. Datum zatvaranja: 19.07.2018. Očekivana objava izvješća: 01.08.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji
Datum otvaranja: 20.06.2018. Datum zatvaranja: 19.07.2018. Očekivana objava izvješća: 01.08.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Datum otvaranja: 20.06.2018. Datum zatvaranja: 19.07.2018. Očekivana objava izvješća: 01.08.2018. 24 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
Datum otvaranja: 19.06.2018. Datum zatvaranja: 03.07.2018. Očekivana objava izvješća: 04.07.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Datum otvaranja: 19.06.2018. Datum zatvaranja: 19.07.2018. Očekivana objava izvješća: 31.08.2018. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Datum otvaranja: 18.06.2018. Datum zatvaranja: 23.06.2018. Očekivana objava izvješća: 29.06.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“
Datum otvaranja: 18.06.2018. Datum zatvaranja: 26.06.2018. Očekivana objava izvješća: 02.07.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 15.07.2018. Očekivana objava izvješća: 05.08.2018. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Datum otvaranja: 15.06.2018. Datum zatvaranja: 14.07.2018. Očekivana objava izvješća: 30.09.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena