Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

374

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima
Datum otvaranja: 18.01.2018. Datum zatvaranja: 01.02.2018. Očekivana objava izvješća: 02.02.2018. 60 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaj obrasca te pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred trgovačkim sudovima, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava
Datum otvaranja: 06.12.2017. Datum zatvaranja: 21.12.2017. Očekivana objava izvješća: 28.12.2017. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću
Datum otvaranja: 01.12.2017. Datum zatvaranja: 30.12.2017. Očekivana objava izvješća: 05.01.2018. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o državnom odvjetništvu
Datum otvaranja: 01.12.2017. Datum zatvaranja: 30.12.2017. Očekivana objava izvješća: 05.01.2018. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Zakona o probaciji
Datum otvaranja: 01.12.2017. Datum zatvaranja: 31.12.2017. Očekivana objava izvješća: 22.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Datum otvaranja: 17.11.2017. Datum zatvaranja: 05.12.2017. Očekivana objava izvješća: 06.12.2017. 72 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
Datum otvaranja: 17.11.2017. Datum zatvaranja: 05.12.2017. Očekivana objava izvješća: 06.12.2017. 54 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Datum otvaranja: 17.11.2017. Datum zatvaranja: 05.12.2017. Očekivana objava izvješća: 06.12.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o područjima i sjedištima sudova
Datum otvaranja: 17.11.2017. Datum zatvaranja: 05.12.2017. Očekivana objava izvješća: 06.12.2017. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Uredbe o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke vijeća 2001/220/PUP
Datum otvaranja: 05.10.2017. Datum zatvaranja: 20.10.2017. Očekivana objava izvješća: 27.10.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena