Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7466

Otvorena savjetovanja

42

Zatvorena savjetovanja

511

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6835

Institucija
Naslov
Stanje
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Datum otvaranja: 01.09.2016. Datum zatvaranja: 22.09.2016. Očekivana objava izvješća: 30.09.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
Datum otvaranja: 01.09.2016. Datum zatvaranja: 30.09.2016. Očekivana objava izvješća: 07.10.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI)
Datum otvaranja: 31.08.2016. Datum zatvaranja: 30.09.2016. Očekivana objava izvješća: 31.10.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
Datum otvaranja: 29.08.2016. Datum zatvaranja: 13.09.2016. Očekivana objava izvješća: 20.09.2016. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara
Datum otvaranja: 26.08.2016. Datum zatvaranja: 12.09.2016. Očekivana objava izvješća: 12.10.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu
Datum otvaranja: 23.08.2016. Datum zatvaranja: 16.09.2016. Očekivana objava izvješća: 17.10.2016. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 22.08.2016. Datum zatvaranja: 22.09.2016. Očekivana objava izvješća: 21.10.2016. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9."Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama-koćama za rujan/listopad 2016. godine
Datum otvaranja: 17.08.2016. Datum zatvaranja: 16.09.2016. Očekivana objava izvješća: 23.09.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Datum otvaranja: 16.08.2016. Datum zatvaranja: 31.08.2016. Očekivana objava izvješća: 10.09.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA
Datum otvaranja: 12.08.2016. Datum zatvaranja: 12.09.2016. Očekivana objava izvješća: 27.09.2016. 1233 kom.
Izvješća objavljena