Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
1 kom.
13.12.2019. 27.12.2019. 15.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
7 kom.
13.12.2019. 27.12.2019. 15.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
0 kom.
13.12.2019. 27.12.2019. 15.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
27 kom.
13.12.2019. 27.12.2019. 15.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zaineteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
1 kom.
12.12.2019. 27.12.2019. 10.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zaineteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
1 kom.
12.12.2019. 27.12.2019. 10.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Odluka o izmjenama i dopuni Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
0 kom.
06.12.2019. 15.12.2019. 31.12.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Ažurirani prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu
29.11.2019. 13.12.2019. 13.01.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o registru stvarnih vlasnika
0 kom.
28.11.2019. 09.12.2019. 09.01.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
1 kom.
22.11.2019. 01.12.2019. 31.12.2019. Izvješća objavljena Pogledaj