Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7422

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
Datum otvaranja: 16.08.2022. Datum zatvaranja: 30.08.2022. Očekivana objava izvješća: 15.09.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Datum otvaranja: 11.08.2022. Datum zatvaranja: 12.08.2022. Očekivana objava izvješća: 11.09.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kreditnim institucijama
Datum otvaranja: 08.08.2022. Datum zatvaranja: 22.08.2022. Očekivana objava izvješća: 22.09.2022. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 04.08.2022. Datum zatvaranja: 02.09.2022. Očekivana objava izvješća: 03.10.2022. 30 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama
Datum otvaranja: 03.08.2022. Datum zatvaranja: 17.08.2022. Očekivana objava izvješća: 17.09.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija prijedlog zakona o izmjenama zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Datum otvaranja: 02.08.2022. Datum zatvaranja: 17.08.2022. Očekivana objava izvješća: 17.09.2022. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona
Datum otvaranja: 29.07.2022. Datum zatvaranja: 12.08.2022. Očekivana objava izvješća: 11.09.2022. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Svjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Datum otvaranja: 29.07.2022. Datum zatvaranja: 12.08.2022. Očekivana objava izvješća: 11.09.2022. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
Datum otvaranja: 29.07.2022. Datum zatvaranja: 12.08.2022. Očekivana objava izvješća: 11.09.2022. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću
Datum otvaranja: 29.07.2022. Datum zatvaranja: 12.08.2022. Očekivana objava izvješća: 11.09.2022. 1 kom.
Izvješća objavljena