Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara putem prijave PDV-a
0 kom.
13.12.2017. 20.12.2017. 21.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o elektroničkom novcu
1 kom.
05.12.2017. 03.01.2018. 03.02.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI
2 kom.
05.12.2017. 08.12.2017. 18.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
4 kom.
21.11.2017. 06.12.2017. 05.01.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, s Konačnim prijedlogom zakona
0 kom.
15.11.2017. 30.11.2017. 30.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva, s Konačnim prijedlogom zakona
0 kom.
15.11.2017. 30.11.2017. 30.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o platnom prometu
32 kom.
09.11.2017. 08.12.2017. 08.01.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu kapitala
73 kom.
08.11.2017. 08.12.2017. 08.01.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
34 kom.
30.10.2017. 20.11.2017. 20.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona
0 kom.
23.10.2017. 06.11.2017. 13.11.2017. Izvješća objavljena Pogledaj